به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • هال‌اشتات،‏ دهکده‌ای در اتریش—‏موعظهٔ خانه به خانه

  • شهر وین پایتخت اتریش—‏عرضهٔ نشریات در یکی از میدان‌های اصلی شهر وین

  • هال‌اشتات،‏ دهکده‌ای در اتریش—‏موعظهٔ خانه به خانه

  • شهر وین پایتخت اتریش—‏عرضهٔ نشریات در یکی از میدان‌های اصلی شهر وین

اطلاعاتی مختصر در مورد اتریش

  • جمعیت:‏ ۸٬۶۹۹٬۷۳۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۲۱٬۵۶۱‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲۹۹‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۴۰۳‏