مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد ساموآی آمریکا

  • جمعیت:‏ ۵۵٬۵۱۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۸۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۹۴‏