به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • ایالت کاتامارکا در آرژانتین—‏در نزدیکی دهی به نام آلومبورا،‏ مبشری آیه‌ای از کتاب مقدّس را به کسی نشان می‌دهد

اطلاعاتی مختصر در مورد آرژانتین

  • جمعیت:‏ ۴۳٬۴۱۶٬۷۵۵‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۵۰٬۰۵۲‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۲٬۰۱۲‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۸۹‏