به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی
  • بنگوئلا،‏ شهری در آنگولا—‏ادارهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس به زبان اشارهٔ آنگولا

اطلاعاتی مختصر در مورد آنگولا

  • جمعیت:‏ ۲۵٬۷۸۹٬۰۲۴‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۲۸٬۰۵۷‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱٬۷۲۵‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۰۱‏