به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد ارمنستان

  • جمعیت:‏ ۲٬۹۹۸٬۶۰۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۱۱٬۱۷۸‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۱۳۳‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۲۶۸‏