به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد آنتیگوا و باربودا

  • جمعیت:‏ ۹۱٬۸۸۹‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۸۵‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۸۹‏