به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

اطلاعاتی مختصر در مورد آنتیگوا و باربودا

  • جمعیت:‏ ۹۲٬۷۴۰‏
  • تعداد شاهدان یَهُوَه:‏ ۴۸۹‏
  • تعداد جماعت‌ها: ۷‏
  • نسبت شاهدان یَهُوَه به جمعیت:‏ ۱۹۰‏