مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

خووان پابلو زِرمِنُ:‏ یَهُوَه زندگی پرمفهومی نصیب من کرده

خووان پابلو زِرمِنُ:‏ یَهُوَه زندگی پرمفهومی نصیب من کرده

بسیاری با وجود زخم‌های عاطفی ناشی از دوران کودکی‌شان توانسته‌اند زندگی‌شان را به یَهُوَه خدا وقت کنند و زندگی‌ای آرامش‌بخش و پرمفهوم داشته باشند.‏ خووان پابلو تصمیم گرفت که ورزش باکس را پشت سر بگذارد و به معانی واقعی زندگی پی ببرد.‏