مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

محبت و وفاداری چه زمانی بر نفرت غالب خواهد آمد؟‏

محبت و وفاداری چه زمانی بر نفرت غالب خواهد آمد؟‏

نفرت و خشونت سالهاست که میان یهودیان و فلسطینیان وجود داشته است.‏ اما برخی از آنان موفق شده‌اند تا نژادپرستی را از دلشان ریشه‌کن کنند.‏ بیایید با دو نفر از آنان آشنا شویم.‏