مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

قدرت ما از خدمت به یَهُوَه است

قدرت ما از خدمت به یَهُوَه است

یک آیه از کتاب مقدّس به هرکول اطمینان بخشید که می‌تواند شخصیت خشن خود را تغییر دهد.‏