مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

دین و مذهب را کنار گذاشتم

دین و مذهب را کنار گذاشتم

توماس به خدا اعتقاد داشت ولی از دین و مذهب سرخورده شد.‏ در این کلیپ ببینید که کتاب مقدّس چگونه به او کمک کرد تا نسبت به آینده امیدوار باشد.‏