مراجعه به متن

کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد

از زندگی خسته شدم

از زندگی خسته شدم

دِمیتری کمک لازم را دریافت کرد تا مسیر زندگی خود را تغییر دهد و به سعادت حقیقی برسد.‏