مراجعه به متن

حفظ وفاداری تحت آزمایش

در این بخش وب‌سایت می‌توانید ببینید که کلام خدا چگونه به شاهدان یَهُوَه کمک کرده است تا در سختی‌ها وفاداری خود را حفظ کنند.‏

مثلثی بنفش بر لباسشان دوخته شده بود

چرا معلّمان دو مدرسه اکنون می‌دانند که هنگام صحبت کردن در مورد قربانیان اردوگاه‌های اجباری نازی‌ها باید به شاهدان یَهُوَه هم اشاره کنند؟‏

قلعه‌ای که ایمانمان در آن آزمایش شد

صدها شاهد یَهُوَه که بر اساس وجدانشان از خدمت نظام وظیفه اجتناب کرده بودند،‏ در قلعه‌ای واقع در اسپانیا حبس کشیدند.‏

مصمم بودم که سرباز مسیح باشم

دامیتریاس سارَس چون خدمت نظام وظیفه را رد کرد،‏ به زندان افتاد.‏ با وجود این که او با مصیبت‌های بسیاری روبرو شد،‏ همواره خدا را حمد و ستایش کرد.‏

یادگیری از زندانیان

یک زندانی در اریتره با چشم خود دید که چگونه شاهدان یَهُوَه بر اساس تعالیمی که می‌دهند زندگی می‌کنند.‏

یادداشت‌های زیر ماشین لباس‌شویی

مادری توانست با یک ابتکار به دخترانش حقایق کتاب مقدّس را تعلیم داد.‏

برخوردی ملایم با کشیشان عصبانی

کتاب مقدّس ما را تشویق می‌کند که در زمان عصبانیت با ملایمت رفتار کنیم.‏ آیا چنین پندی واقعاً قابل اجراست؟‏

هم با خدا و هم با مادرم به صلح رسیدم

وقتی میچییو کوماگائی از پرستش نیاکان خود دست کشید،‏ دیوار جدایی بین او و مادرش کشیده شد.‏ میچییو چگونه توانست صلح را دوباره برقرار کند؟‏