مراجعه به متن

‏«صداقت حتی در عملی کوچک»‏

‏«صداقت حتی در عملی کوچک»‏

 خانمی به نام دانیل که یکی از شاهدان یَهُوَه در آفریقای جنوبی است،‏ کیفی را پیدا کرد که یک مشتری آن را در کافی شاپی جا گذاشته بود.‏ داخل کیف مقداری پول و تعدادی کارت اعتباری بود.‏ دانیل که مصمم بود آن کیف را به صاحبش برگرداند به دنبال آدرس یا شماره تلفنی گشت اما تنها اسم یک مرد را پیدا کرد.‏ دانیل سعی کرد که از طریق بانک آن مرد با او تماس بگیرد اما موفق نشد.‏ با این حال با شماره تلفن مطبی تماس گرفت که قبضش داخل کیف بود.‏ منشی مطب که به تلفن دانیل جواب داد به او گفت که شمارهٔ دانیل را به آن مرد می‌دهد.‏

 وقتی آن منشی به صاحب کیف زنگ زد و گفت که دانیل کیفش را پیدا کرده است و می‌خواهد آن را به او برگرداند،‏ آن مرد خیلی تعجب کرد.‏ هنگامی که او برای گرفتن کیفش رفت با دانیل و پدرش روبرو شد.‏ آنان از این فرصت استفاده کرده و به آن مرد گفتند که چرا این همه زحمت را به جان خریدند تا او را پیدا کنند.‏ آنان توضیح دادند که به عنوان شاهدان یَهُوَه سعی می‌کنند تا هماهنگ با اصول کتاب مقدّس زندگی کنند.‏ به این دلیل صداقت برایشان بسیار مهم است.‏—‏عبرانیان ۱۳:‏۱۸‏.‏

 آن مرد چند ساعت بعد به دانیل و پدرش پیغامی فرستاد و دوباره به خاطر برگرداندن کیف و پولش تشکر کرد.‏ او نوشت:‏ «از این که برای پیدا کردن من اینقدر مصمم بودید واقعاً ممنونم.‏ خیلی خوشحالم که شما و خانواده‌تان را دیدم و همیشه رفتار گرم و دوستانهٔ شما را به یاد خواهم داشت.‏ دوست داشتم به عنوان قدردانی مقداری پول به شما اهدا کنم.‏ می‌دانم که برای خدمت به خدا ازخودگذشتگی می‌کنید.‏ صداقت و درستکاری دانیل به من ثابت کرد که شما آدم‌های خوبی هستید.‏ پس بار دیگر از شما ممنونم و امیدوارم خدا خدمت شما را برکت دهد.‏»‏

 چند ماه بعد،‏ آن مرد در گفتگویی با پدر دانیل تعریف کرد که چند وقت پیش هنگام خرید کیف پولی را روی زمین پیدا کرد.‏ هنگامی که صاحب آن کیف را پیدا کرد،‏ آن را به او برگرداند و گفت که چون با خود او نیز چنین صادقانه رفتار کرده بودند،‏ تصمیم به این کار گرفت.‏ این مرد همچنین گفت:‏ «صداقت و مهربانی حتی در عملی کوچک،‏ صداقت و مهربانی بیشتری به بار می‌آورد و جامعه را جای بهتری برای زندگی می‌سازد.‏»‏