مراجعه به متن

دعاهای زنی نابینا مستجاب می‌شود

دعاهای زنی نابینا مستجاب می‌شود

 خواهری در شرق آسیا به نام یَنمای به یک خانم نابینا به نام مینجی کمک کرد تا از خیابان رد شود.‏ a مینجی از او تشکر کرد و گفت:‏ «خدا بهت برکت بده!‏» یَنمای به مینجی پیشنهاد داد که اگر مایل است می‌توانند دوباره همدیگر را ببیند و در مورد کتاب مقدّس صحبت کنند.‏ مینجی در پاسخ گفت هر روز دعا می‌کند و از خدا می‌خواهد که او را به سوی پرستندگان حقیقی خدا هدایت کند.‏ چرا مینجی چنین درخواستی داشت؟‏

 مینجی توضیح داد که در سال ۲۰۰۸ یکی از دوستانش که نابینا است او را به یک کلیسای مخصوص معلولین دعوت کرد.‏ بعد از پایان موعظه،‏ مینجی از کشیش پرسید که از کدام کتاب نقل‌قول می‌کرد.‏ کشیش به او پاسخ داد که از کتاب مقدّس یعنی کلام حقیقی خدا نقل‌قول کرده است.‏ در نتیجه مینجی تصمیم گرفت این کتاب را بخواند.‏ او نسخه‌ای از کتاب مقدّس را به خط بریل که ۳۲ جلد داشت،‏ تهیه و آن را در طی شش ماه خواند.‏ مینجی در طی مطالعهٔ خود به این نتیجه رسید که تعلیم تثلیث کلیسا درست نیست و اسم خاص خدا یَهُوَه است.‏

 با مرور زمان رفتار اعضای کلیسا مینجی را دلسرد ساخت؛‏ آن‌ها مطابق تعلیماتی که در کتاب مقدّس خوانده بود،‏ زندگی نمی‌کردند.‏ برای مثال،‏ در کلیسا به همه غذای تازه می‌دادند اما به نابینایان غذای باقی مانده از روزهای قبل.‏ این بی‌عدالتی باعث ناراحتی مینجی شد،‏ در نتیجه او دنبال یک کلیسای دیگر در منطقهٔ خود می‌گشت.‏ به همین دلیل بود که مینجی در دعا از خدا خواسته بود که او را به سوی پرستندگان حقیقی خدا هدایت کند.‏

 مینجی تحت تأثیر محبت یَنمای،‏ پیشنهاد او را برای شروع مطالعهٔ کتاب مقدّس پذیرفت.‏ اینچنین مینجی برای اولین بار در یکی از جلسات شاهدان یَهُوَه شرکت کرد.‏ او می‌گوید:‏ «هیچ وقت اولین جلسه‌ام را فراموش نمی‌کنم.‏ همهٔ برادران و خواهران به گرمی مرا پذیرفتند.‏ این واقعاً برای من جالب بود.‏ هر چند نابینا هستم محبت واقعی آن جمع را با تمام وجود حس کردم.‏»‏

 مینجی از نظر روحانی خیلی خوب پیشرفت می‌کرد و مرتباً در جلسات حضور داشت.‏ او مخصوصاً از خواندن سرود طی جلسات لذّت می‌برد.‏ با این وجود این کار برایش سخت بود زیرا کتاب سرود به خط بریل موجود نبود.‏ پس او با کمک چند نفر از جماعتش کتاب سرود خودش را درست کرد.‏ برگرداندن ۱۵۱ سرود به خط بریل ۲۲ ساعت طول کشید!‏ در آوریل ۲۰۱۸ مینجی مبشّر تعمید نیافته شد و از آن زمان هر ماه تقریباً ۳۰ ساعت موعظه می‌کند.‏

برگرداندن یک کتاب به خط بریل کار طاقت‌فرسایی است

 وقتی مینجی آمادهٔ تعمید شد،‏ یَنمای از کتاب سازمان‌یافته برای به انجام رساندن خدمت روحانی‌مان‏،‏ یک فایل صوتی از سؤالات تعمید و آیه‌های مربوط به آن را برای مینجی درست کرد.‏ مینجی در ژوئیهٔ ۲۰۱۸ تعمید گرفت.‏ او می‌گوید:‏ «وقتی محبت برادرها و خواهرها را نسبت به خودم در کنگره دیدم از شادی اشک ریختم،‏ چون بالاخره توانستم پرستندگان واقعی خدا را پیدا کنم.‏» (‏یوحنا ۱۳:‏۳۴،‏ ۳۵‏)‏ مینجی مصمم است که به عنوان یک مبشّر محبتی را که دریافت کرده است با دیگران سهیم شود.‏

a اسامی تغییر کرده است.‏