به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

وب‌سایت jw.org

راهنمای جستجوی مقالات یا نشریاتی به زبان‌های دیگر

راهنمای جستجوی مقالات یا نشریاتی به زبان‌های دیگر

اگر در حال یادگیری زبانی هستید،‏ یا می‌خواهید اطلاعاتی را از jw.org به کسی که به زبانی دیگر صحبت می‌کند،‏ نشان دهید،‏ از یکی از سه آموزش زیر بهره گیرید تا مقاله یا نشریه‌ای به زبان مورد نظر بیابید.‏

 آموزش تغییر دادن سایت به زبانی دیگر

گزینهٔ انتخاب زبان را کلیک کنید تا فهرستی کامل از همهٔ زبان‌های موجود در jw.org نمایان شود.‏

یکی از آیکان‌های زیر در کنار هر زبان قرار دارد:‏

 • وب‌سایت یا بخشی از وب‌سایت به این زبان ترجمه شده است.‏ با کلیک روی یکی از این زبان‌ها،‏ زبان کل سایت را تغییر خواهید داد.‏

 • وب‌سایت هنوز به این زبان ترجمه نشده است،‏ ولی نشریاتی برای دانلود موجود است.‏ با کلیک روی یکی از این زبان‌ها،‏ فهرستی از نشریات موجود را خواهید دید.‏

 • این زبان،‏ یکی از زبان‌های اشاره است.‏

  اگر بخشی از jw.org به زبان اشارهٔ مورد نظر ترجمه شده باشد،‏ نمای کل سایت به آن زبان تبدیل می‌شود.‏

  اگر سایت jw.org هنوز به زبان اشارهٔ مورد نظر ترجمه نشده باشد،‏ فهرستی از نشریاتی را خواهید دید که به آن زبان موجود است.‏

از آنجا که صدها زبان در این فهرست موجود است،‏ برای آن که به‌آسانی زبان مورد نظر خود را بیابید،‏ می‌توانید یکی از روش‌های زیر را استفاده کنید:‏

 • یکی از زبان‌های دلخواه را انتخاب کنید:‏ آخرین چهار زبانی که روی آن‌ها کلیک کرده‌اید،‏ در بالای فهرست تمامی زبان‌ها قرار می‌گیرد.‏

 • نام زبان را تایپ کنید:‏ چند حرف از زبان را چه به زبان مورد نظر چه به زبان مقصد در کادر جستجو تایپ کنید.‏ برای مثال،‏ اگر زبان سایت انگلیسی است و می‌خواهید آن را به فارسی تغییر دهید،‏ می‌توان واژهٔ «فارسی» یا «persian» را تایپ کرد.‏ با تایپ هر حرف،‏ لیست زبان‌ها کوتاه‌تر می‌شود.‏

 آموزش تغییر دادن صفحه‌ای خاص به زبانی دیگر

روش اول:‏ در صفحه‌ای از سایت که عبارت ‏«به زبان» در کنار لیست زبان‌ها دیده می‌شود.‏

مقاله‌ای را که می‌خواهید بخوانید یا به کسی نشان دهید،‏ باز کنید.‏ سپس کنار عبارت ‏«به زبان» روی لیست زبان‌ها کلیک کرده،‏ زبانی را انتخاب کنید.‏ (‏اگر مقاله هنوز به زبان مورد نظر منتشر نشده است،‏ آن زبان را در لیست زبان‌ها نخواهید دید.‏)‏

نکته‌ای مفید:‏ هنگامی که لیست زبان‌ها را باز می‌کنید،‏ اگر آیکان فایل صوتی را در کنار نام زبان ببینید،‏ می‌توانید به فایل صوتی آن مقاله گوش دهید.‏

زمانی که از این روش استفاده کنید و زبان مقاله‌ای را به زبانی دیگر تغییر دهید،‏ فقط آن مقاله را به زبان مورد نظر خواهید دید؛‏ بقیهٔ سایت به زبان اصلی باقی می‌ماند.‏

روش دوم:‏ اگر در صفحهٔ مقاله‌ای که آنلاین می‌خوانید،‏ کنار عبارت ‏«به زبان» لیستی وجود نداشته باشد،‏ روی گزینهٔ ‏«انتخاب زبان» کلیک کنید تا زبان کل سایت را به زبان مورد نظر تغییر دهید.‏ اگر آن مقاله به زبان مورد نظر موجود باشد،‏ نمایان خواهد شد.‏ در غیر این صورت،‏ شما را به صفحهٔ اصلی سایت زبان انتخاب‌شده خواهد برد.‏

 آموزش جستجوی نشریه‌ای به زبانی دیگر

گزینهٔ ‏«نشریات» و سپس ‏«برگزیده‌ها» را انتخاب کنید.‏ از لیست زبان‌ها،‏ زبانی انتخاب کرده،‏ دکمهٔ جستجو را کلیک کنید.‏

برای یافتن هر چه راحت‌تر زبان مورد نظر،‏ از یکی از این ویژگی‌ها بهره گیرید:‏

 • یکی از زبان‌های دلخواه را انتخاب کنید:‏ آخرین چهار زبانی که روی آن‌ها کلیک کرده‌اید،‏ در بالای فهرست تمامی زبان‌ها قرار می‌گیرد.‏

 • نام زبان را تایپ کنید:‏ چند حرف از زبان را چه به زبان مورد نظر چه به زبان مقصد در کادر جستجو تایپ کنید.‏ برای مثال،‏ اگر زبان سایت انگلیسی است و می‌خواهید آن را به فارسی تغییر دهید،‏ می‌توان واژهٔ «فارسی» یا «persian» را تایپ کرد.‏ با تایپ هر حرف،‏ لیست زبان‌ها کوتاه‌تر می‌شود.‏

اگر نشریات فراوانی به زبان مورد نظر موجود باشد،‏ صفحهٔ برگزیده‌ها فقط تعدادی از آن‌ها را نشان می‌دهد.‏ برای پیدا کردن نشریات بیشتر،‏ یکی از گزینه‌های دیگر را انتخاب کنید (‏برای مثال،‏ گزینهٔ کتاب و بروشور یا مجلّات‏)‏ و بنا بر گزینهٔ انتخاب‌شده،‏ نشریاتی بیشتر به زبان مورد نظر نمایان خواهد شد.‏

اگر در زبان مورد نظر،‏ آن نوع نشریه وجود نداشته باشد،‏ لینک‌هایی خواهد بود که نشان می‌دهد چه نوع نشریاتی به آن زبان موجود است.‏