مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

JW LIBRARY

Frequently Asked Questions​—JW Library (iOS)

Frequently Asked Questions​—JW Library (iOS)

آیا این اَپ در تبلت یا موبایل من عمل می‌کند؟‏

آیا نشریاتی به زبان من در اَپ JW Library موجود می‌باشد؟‏

در صفحه‌ای که اسم کتب کتاب مقدّس دیده می‌شود،‏ رنگ‌های متفاوت به چه معناست؟‏

چرا این اَپ در سیستم عامل‌های متفاوت ویژگی‌های مختلفی دارد؟‏

چگونه می‌توانم مشکلی را گزارش دهم یا پیشنهادی ارائه کنم؟‏