به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

JW LIBRARY

JW Library Features

JW Library Features

کتاب مقدّس

 • دسترسی به ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس.‏

 • با انتخاب آیه‌ای،‏ ترجمه‌های موجود را مقایسه کنید.‏

 • با انتخاب علامت پاورقی یا ارجاعی می‌توانید مطالبی را ببینید که به آن آیه مربوط می‌شود.‏

 

امکانات اَپ

 • در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ انگشت خود را به سمت راست یا چاپ روی صفحهٔ نمایش بکشید تا به جای دیگر در آن نشریه بروید.‏

 • از محل‌یاب‌ها استفاده کنید تا بتوانید به آیه یا فصل مورد نظر برگردید.‏

 • از سابقهٔ جستجو استفاده کنید تا بتوانید به مطلبی که اخیراً خوانده‌اید برگردید.‏

 • در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ کلمه یا عبارت مورد نظر را جستجو کنید.‏

 • به نشریاتی که در جلسات بررسی می‌شود،‏ دسترسی داشته باشید.‏

 

این ویژگی‌ها به‌زودی اضافه می‌شود

 • امکان رنگی یا هایلایت کردن متن در قسمت مطالعه

 • امکان استفاده از «ترجمهٔ دنیای جدید نوشته‌های مقدّس—‏شمارهٔ مطالعه‌ای»‏

 • امکان یادداشت‌برداری