مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها—‏ویندوز

تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها—‏ویندوز

در اَپ JW Library با استفاده از محل‌یاب‌ها می‌توانید همان متنی را که می‌خواندید به‌راحتی دوباره پیدا کنید،‏ همان طور که می‌توان در کتابی چاپ‌شده از یک لاکتابی استفاده کرد.‏ در هر نشریهٔ موجود در این اَپ،‏ می‌توان ده محل‌یاب تعیین کرد.‏

برای نحوهٔ استفاده از محل‌یاب‌ها،‏ دستورالعمل زیر را دنبال کنید:‏

 تعیین محل‌یاب جدید

می‌توان محل‌یابی برای پیدا کردن یک مقاله یا بابی از کتاب مقدّس قرار داد.‏ همچنین می‌توان برای بند یا آیه‌ای خاص چنین کرد.‏

برای تعیین محل‌یاب برای یک مقاله یا بابی از کتاب مقدّس،‏ منوی گزینه‌های اَپ را باز کنید و روی دکمهٔ محل‌یاب بزنید و لیستی از محل‌یاب‌های آن نشریه ظاهر می‌شود.‏ سپس روی ردیفی خالی بزنید تا محل‌یابی برای آن مقاله یا باب تعیین شود.‏

برای تعیین محل‌یاب برای بند یا آیه‌ای خاص،‏ اول روی متن مورد نظر و سپس روی دکمهٔ محل‌یاب بزنید.‏ دکمهٔ محل‌یاب بالای متن مورد نظر ظاهر می‌شود.‏

 باز کردن محل‌یاب

برای باز کردن یک محل‌یاب،‏ نشریه‌ای را که حاوی محل‌یاب مورد نظر می‌باشد باز کنید.‏ سپس منوی گزینه‌های اَپ را باز کنید و روی دکمهٔ محل‌یاب زده،‏ محل‌یاب مورد نظر را انتخاب کنید.‏

 ساماندهی محل‌یاب‌ها

پس از تعیین محل‌یاب،‏ می‌توان آن را حذف یا جایگزین کرد.‏

  • برای حذف محل‌یاب،‏ منوی گزینه‌های اَپ را باز کنید و روی دکمهٔ محل‌یاب بزنید.‏ بعد،‏ کنار محل‌یابی که می‌خواهید حذف کنید،‏ دکمهٔ بیشتر و سپس دکمهٔ حذف را بزنید.‏

  • برای جایگزین کردن یک محل‌یاب،‏ منوی گزینه‌های اَپ را باز کنید و روی دکمهٔ محل‌یاب بزنید.‏ بعد،‏ کنار محل‌یابی که می‌خواهید جایگزین کنید،‏ دکمهٔ بیشتر و سپس دکمهٔ جایگزین را بزنید.‏ این حین خواندن یک نشریه مفید است،‏ چون می‌توانید به جایی که می‌خواندید به‌راحتی برگردید.‏ برای مثال،‏ می‌توانید در خواندن روزانهٔ کتاب مقدّس از این ویژگی بهره گیرید.‏

این ویژگی‌ها در 1.3 JW Library در اوت ۲۰۱۴ درست شد که با سیستم عامل ویندوز ۸٬۰ یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ آشنایی با اَپ JW Library—‏ویندوز» آمده است،‏ رجوع کنید.‏