مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library برای دستگاه‌های ویندوز

JW Library برای دستگاه‌های ویندوز

اَپ JW Library‏،‏ یکی از اَپ‌های رسمی شاهدان یَهُوَه است.‏ برای مطالعهٔ کلام خدا،‏ این برنامه حاوی ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس،‏ کتاب‌ها و بروشورهای بسیار است.‏

 

 

در این بخش:‏

آشنایی با اَپ JW Library—ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ استفاده از اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی نشریات—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

استفاده از سابقهٔ جستجو—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ استفاده از سابقهٔ جستجو در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن،‏ در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏

رنگی یا هایلایت کردن متن—‏ویندوز

در اینجا می‌توانید دربارهٔ رنگی یا هایلایت کردن متن در اَپ JW Library در دستگاه‌های ویندوز بیاموزید.‏