به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

JW Library

رنگی یا هایلایت کردن متن—‏ویندوز

رنگی یا هایلایت کردن متن—‏ویندوز

هنگام خواندن نشریات در اَپ JW Library می‌توانید کلمات یا عباراتی را رنگی یا هایلایت کنید.‏

برای رنگی یا هایلایت کردن متن،‏ دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:‏

 هایلایت کردن متن

برای هایلایت کردن متن،‏ دو راه وجود دارد.‏

برای انتخاب کلمه‌ای،‏ انگشت خود را روی آن نگه دارید.‏ دو علامت کوچک در هر طرف کلمهٔ انتخاب‌شده ظاهر می‌شود.‏ با کشیدن آن‌ها می‌توان متن بیشتر یا کمتری انتخاب کرد.‏ روی دکمهٔ هایلایت که در بالای متن انتخاب‌شده ظاهر می‌شود،‏ بزنید و سپس رنگ دلخواه را انتخاب کنید.‏

برای هایلایت کردن متن مورد نظر همچنین می‌توانید از یک قلم استفاده کنید.‏ پس از هایلایت کردن متن،‏ چند گزینه ظاهر می‌شود.‏ می‌توانید با استفاده از این گزینه‌ها رنگ متن هایلایت‌شده را تغییر دهید یا آن را حذف کنید.‏

 تغییر یا حذف آن

برای تغییر دادن رنگ،‏ روی متن هایلایت‌شده بزنید و رنگی دیگر انتخاب کنید.‏ برای حذف آن،‏ روی متن هایلایت‌شده و سپس روی دکمهٔ حذف بزنید.‏

این ویژگی‌ها در 1.6 JW Library در نوامبر ۲۰۱۵ درست شد که با سیستم عامل ویندوز ۸٬۱ یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ «آشنایی با اَپ JW Library‏—ویندوز» آمده است،‏ رجوع کنید.‏