مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

دانلود و ساماندهی نشریات—‏در سیستم عامل iOS

دانلود و ساماندهی نشریات—‏در سیستم عامل iOS

صدها کتاب،‏ بروشور،‏ تراکت و ویدیو در اَپ JW Library وجود دارد که می‌توانید به صورت آفلاین بخوانید و تماشا کنید.‏

برای دانلود و ساماندهی نشریات،‏ دستورالعمل زیر را دنبال کنید:‏

 دانلود نشریه

هر چندتا نشریه که بخواهید،‏ می‌توانید دانلود کرده،‏ آفلاین بخوانید.‏

  • روی قسمت نشریات بزنید تا لیست نشریات موجود ظاهر شود.‏

  • روی دکمهٔ زبان‌ها بزنید تا لیستی از تمام نشریات موجود ظاهر شود.‏ زبان مورد نظر را انتخاب کنید.‏ زبان‌هایی که بیش از همه استفاده می‌کنید در بالای لیست قرار دارند.‏ همچنین می‌توانید با تایپ زبان مورد نظر در آن لیست جستجو کنید.‏

برای یافتن نشریات در اَپ JW Library راه‌های مختلف وجود دارد.‏

در قسمت بر اساس نوع،‏ می‌توانید به زبان انتخاب‌شده،‏ نوع نشریهٔ مورد نظر مانند کتاب،‏ تراکت یا ویدیو را پیدا کنید.‏ اگر روی بعضی از این گزینه‌ها بزنید،‏ گزینه‌های بیشتری ظاهر می‌شود.‏ اگر روی برج دیده‌بانی بزنید،‏ می‌توانید سال آن را انتخاب کنید.‏ اگر روی ویدیوها بزنید،‏ می‌توانید نوع ویدیو را انتخاب کنید.‏ برای بازگشت،‏ روی همه نوع بزنید.‏

در قسمت جدیدترین‌ها نشریات جدید به زبان انتخاب‌شده دیده می‌شود.‏

روی نشریاتی که هنوز دانلود نشده است،‏ عکس یک ابر دیده می‌شود.‏ برای دانلود نشریه روی آن بزنید.‏ وقتی آن نشریه در دستگاه‌تان نصب شد،‏ عکس آن ابر ناپدید می‌شود.‏ دوباره روی آن نشریه بزنید تا آن را بخوانید.‏

در قسمت دانلودشده‌ها نشریاتی که به زبان‌های مختلف دانلود شده است دیده می‌شود.‏ می‌توانید این لیست را بر اساس عنوان،‏ مکرّراً استفاده‌شده‏،‏ به‌ندرت استفاده‌شده و بزرگ‌ترین حجم دسته‌بندی کنید.‏

 حذف نشریه

اگر به نشریه‌ای دیگر نیاز ندارید یا اگر بخواهید حافظهٔ دستگاه‌تان را خالی کنید،‏ می‌توانید آن نشریه را حذف کنید.‏

روی قسمت نشریات و سپس نوع نشریه (‏برای مثال،‏ کتاب‏)‏ بزنید تا لیست نشریات موجود ظاهر شود.‏ روی دکمهٔ انتخاب بزنید و سپس روی هر نشریه‌ای که می‌خواهید آن را حذف کنید،‏ بزنید.‏ همچنین می‌توانید انگشت خود را روی نشریه نگه دارید تا آن را انتخاب کنید.‏ روی دکمهٔ حذف بزنید و سپس تأیید کنید که می‌خواهید آن را حذف کنید.‏

اگر بخواهید حافظهٔ دستگاه‌تان را خالی کنید،‏ می‌توانید نشریاتی را که به‌ندرت استفاده می‌کنید یا حجم آن‌ها بزرگ است،‏ حذف کنید.‏ روی قسمت نشریات و سپس دانلودشده‌ها زده،‏ لیست را بر اساس به‌ندرت استفاده‌شده یا بزرگ‌ترین حجم دسته‌بندی کنید و نشریاتی را که دیگر نیاز ندارید،‏ حذف کنید.‏

 به‌روز کردن نشریه

گاهی یکی از نشریات دانلودشده به‌روزرسانی می‌شود.‏

روی نشریه‌ای که به‌روز شده است،‏ عکس تازه کردن دیده می‌شود.‏ وقتی روی آن نشریه بزنید،‏ پیامی برای به‌روز کردن آن نشریه ظاهر می‌شود.‏ روی گزینهٔ دانلود بزنید تا آن به‌روز شود یا روی گزینهٔ بعداً بزنید تا نشریهٔ موجود را تغییر ندهید.‏

برای دیدن به‌روزرسانی‌های نشریات دانلودشده،‏ روی قسمت نشریات بزنید.‏ اگر به‌روزرسانی‌ای موجود باشد،‏ دکمهٔ در جریان به‌روزرسانی ظاهر می‌شود.‏ روی این دکمه بزنید تا لیستی از آن ظاهر شود.‏ برای به‌روز کردن نشریه روی آن بزنید یا روی دکمهٔ به‌روز کردن همه بزنید تا همهٔ به‌روزرسانی‌ها دانلود شود.‏

این ویژگی‌ها در 1.4 JW Library در فوریهٔ ۲۰۱۵ درست شد که با سیستم عامل 6.0 iOS یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ «آشنایی با اَپ JW Library‏—iOS» آمده است،‏ رجوع کنید.‏