مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

استفاده از سابقهٔ جستجو—iOS

استفاده از سابقهٔ جستجو—iOS

اَپ JW Library لیستی از مقالات و باب‌های کتاب مقدّس را که قبلاً خوانده‌اید حفظ می‌کند.‏ این لیست،‏ سابقهٔ جستجو خوانده می‌شود.‏ برای مثال،‏ این ویژگی می‌تواند برای بازگشت به آیه‌ای که قبلاً خوانده‌اید،‏ مفید باشد.‏

برای استفاده از سابقهٔ جستجو،‏ دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:‏

 انتخاب از سابقهٔ جستجو

انگشت خود را روی قسمت کتاب مقدّس نگه دارید تا لیستی از آیاتی که اخیراً خوانده‌اید ظاهر شود.‏ سپس روی آیه‌ای در این لیست بزنید تا آن آیه باز شود.‏

انگشت خود را روی قسمت نشریات نگه دارید تا لیستی از مقالاتی که اخیراً خوانده‌اید ظاهر شود.‏ سپس روی مقاله‌ای در این لیست بزنید تا آن مقاله باز شود.‏

 حذف سابقهٔ جستجو

انگشت خود را روی قسمت کتاب مقدّس یا نشریات نگه دارید تا لیست سابقهٔ جستجو ظاهر شود.‏ سپس دکمهٔ حذف را بزنید.‏

این ویژگی‌ها در 1.2 JW Library در مه ۲۰۱۴ درست شد که با سیستم عامل 6.0 iOS یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ «آشنایی با اَپ JW Library‏—iOS» آمده است،‏ رجوع کنید.‏