مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن—iOS

تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن—iOS

اَپ JW Library ویژگی‌هایی را داراست که مطالعه را آسان‌تر می‌سازد.‏ حینی که یک مقاله یا کتاب مقدّس می‌خوانید،‏ این گزینه‌ها در بالای صفحهٔ نمایش ظاهر می‌شود.‏

شاید لازم باشد که روی دکمهٔ بیشتر بزنید تا بتوانید گزینه‌های بیشتر ببینید.‏

برای تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن،‏ دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:‏

 تغییر زبان

می‌توانید زبان کتاب مقدّس یا مقاله‌ای را که در حال خواندن آن هستید،‏ تغییر دهید.‏

  • روی دکمهٔ زبان‌ها بزنید تا زبان‌های موجود برای آن صفحه ظاهر شود.‏ زبان‌هایی که بیش از همه استفاده می‌کنید در بالای لیست قرار دارند.‏ شمارهٔ ساده‌شدهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی نیز در اینجا دیده می‌شود.‏ همچنین می‌توانید با تایپ زبان مورد نظر در آن لیست جستجو کنید.‏

  • روی زبان‌هایی که هنوز نشریهٔ مربوط به آن دانلود نشده است،‏ عکس یک ابر دیده می‌شود.‏ برای دانلود،‏ روی زبان مورد نظر بزنید.‏ وقتی دانلود شد،‏ عکس آن ابر ناپدید می‌شود.‏ دوباره روی آن زبان بزنید تا نشریهٔ مربوط به آن را بخوانید.‏

 تنظیم متن

می‌توانید اندازهٔ متن را تغییر دهید.‏

روی دکمهٔ تنظیم متن بزنید و سپس با استفاده از نوار تغییر اندازهٔ متن،‏ متن را بزرگ یا کوچک کنید.‏ همهٔ نشریات موجود در اَپ،‏ به این اندازه تنظیم می‌شود.‏

 مشاهدهٔ تصویر یا متن

بعضی مقالات را می‌توان تصویری یا به صورت متن مشاهده کرد.‏ برای تغییر آن،‏ روی دکمهٔ مربوطه بزنید.‏

  • مشاهدهٔ تصویر:‏ با انتخاب این گزینه،‏ صفحه به صورت نشریهٔ چاپ‌شده ظاهر می‌شود.‏ برای مثال،‏ با انتخاب این گزینه در کتاب سرود،‏ نُت‌های آن نیز ظاهر می‌شود.‏

  • مشاهدهٔ متن:‏ با انتخاب این گزینه،‏ آیات به صورت لینک ظاهر می‌شود.‏ می‌توانید روی این لینک بزنید و آیه به اندازهٔ انتخاب‌شده ظاهر می‌شود.‏

  باز شدن در .‏.‏.‏

با استفاده از گزینهٔ باز شدن در .‏.‏.‏ می‌توان محتوای JW Library را در اَپ‌های دیگر باز کرد.‏

روی دکمهٔ باز شدن در .‏.‏.‏ بزنید تا لیستی از گزینه‌های موجود ظاهر شود.‏ برای مثال،‏ می‌توانید روی دکمهٔ در کتابخانهٔ آنلاین باز شود بزنید تا صفحه در سایت کتابخانهٔ آنلاین نشریات شاهدان یَهُوَه باز شود.‏

 تنظیم ترجمه‌های کتاب مقدّس

وقتی روی آیه‌ای در یک نشریه می‌زنید،‏ آن آیه ظاهر می‌شود.‏ زیر آیات ظاهرشده،‏ روی دکمهٔ تنظیمات برگزیده بزنید تا تعیین کنید کدام ترجمه‌ها ظاهر شود.‏

روی این دکمه‌ها بزنید تا ترجمه‌ای اضافه یا حذف شود.‏ همچنین می‌توانید ترتیب ترجمه‌ها را با کشیدن بر روی آن‌ها تغییر دهید.‏

برای اطلاعات بیشتر در مورد دانلود ترجمه‌های کتاب مقدّس،‏ به مقالهٔ «دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—iOS» رجوع کنید.‏

این ویژگی‌ها در 1.4 JW Library در فوریهٔ ۲۰۱۵ درست شد که با سیستم عامل 6.0 iOS یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ «آشنایی با اَپ JW Library‏—iOS» آمده است،‏ رجوع کنید.‏