مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—iOS

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—iOS

در اَپ JW Library می‌توانید کلمه یا عبارتی در کتاب مقدّس یا نشریه‌ای بیابید.‏

برای جستجو،‏ دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:‏

 جستجو در کتاب مقدّس

در ترجمه‌ای که می‌خوانید،‏ می‌توانید برای کلمه یا عبارتی جستجو کنید.‏

حین خواندن ترجمه،‏ دکمهٔ جستجو را بزنید و سپس کلمهٔ مورد نظر را تایپ کنید.‏ حینی که تایپ می‌کنید،‏ پیشنهاداتی ظاهر می‌شود.‏ روی یک پیشنهاد یا دکمهٔ جستجو در صفحه‌کلید بزنید تا نتایج آن ظاهر شود.‏

گزینهٔ رایج‌ترین آیات،‏ آیاتی را نشان می‌دهد که بیشتر از همه استفاده می‌شود.‏ کل آیات،‏ آیه‌ها را به ترتیب کتب کتاب مقدّس نشان می‌دهد.‏ مقالات،‏ نتایج جستجو را به ضمیمه‌های کتاب مقدّس محدود می‌سازد.‏

اگر چند کلمه را جستجو کردید،‏ قسمت تطبیق دقیق عبارت را تیک بزنید تا نتایج جستجو دقیقاً مطابق با عبارت تایپ‌شده ظاهر شود.‏

 جستجو در نشریه

در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ می‌توانید برای کلمه یا عبارتی جستجو کنید.‏

حین خواندن نشریه،‏ دکمهٔ جستجو را بزنید و سپس کلمهٔ مورد نظر را تایپ کنید.‏ حینی که تایپ می‌کنید،‏ پیشنهاداتی ظاهر می‌شود.‏ روی یک پیشنهاد یا دکمهٔ جستجو در صفحه‌کلید بزنید تا نتایج آن ظاهر شود.‏

اگر چند کلمه را جستجو کردید،‏ قسمت تطبیق دقیق عبارت را تیک بزنید تا نتایج جستجو دقیقاً مطابق با عبارت تایپ‌شده ظاهر شود.‏

 جستجو برای یک موضوع

اگر کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» را دانلود کردید،‏ می‌توانید در موضوعات آن جستجو کنید.‏ (‏این کتاب به فارسی موجود نیست.‏)‏ حین خواندن کتاب مقدّس یا نشریات،‏ این ویژگی در دسترس است.‏

روی دکمهٔ جستجو بزنید و سپس موضوع مورد نظر را تایپ کنید.‏ حینی که تایپ می‌کنید،‏ در لیست پیشنهادات موضوعاتی از کتاب بینش ظاهر می‌شود.‏ روی موضوعی بزنید که آن مقاله را باز کنید.‏

این ویژگی‌ها در 1.3.4 JW Library در اکتبر ۲۰۱۴ درست شد که با سیستم عامل 6.0 iOS یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ «آشنایی با اَپ JW Library‏—iOS» آمده است،‏ رجوع کنید.‏