مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—iOS

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—iOS

خواندن و مطالعهٔ کلام خدا،‏ یکی از ویژگی‌های اصلی اَپ JW Library است.‏

برای دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس،‏ دستورالعمل زیر را دنبال کنید:‏

 دانلود کتاب مقدّس

برای آن که بتوانید ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس را آفلاین بخوانید،‏ می‌توانید آن‌ها را دانلود کنید.‏

  • روی قسمت کتاب مقدّس بزنید تا لیست ترجمه‌های موجود ظاهر شود.‏

  • روی دکمهٔ زبان‌ها بزنید تا لیستی از تمام ترجمه‌های موجود ظاهر شود.‏ ترجمه‌ها به زبان‌هایی که بیش از همه استفاده می‌کنید در بالای لیست قرار دارند.‏ همچنین می‌توانید با تایپ نام ترجمهٔ مورد نظر در آن لیست جستجو کنید.‏ برای مثال،‏ می‌توانید با تایپ int ترجمهٔ انگلیسی «کیندام اینتِرلینِیر» را بیابید یا با تایپ port ترجمه‌های موجود پرتغالی را.‏

  • روی ترجمه‌هایی که هنوز دانلود نشده است،‏ عکس یک ابر دیده می‌شود.‏ برای دانلود روی یک ترجمه بزنید.‏ وقتی آن ترجمه در دستگاه‌تان نصب شد،‏ عکس آن ابر ناپدید می‌شود.‏ دوباره روی آن ترجمه بزنید تا آن را بخوانید.‏

اگر ترجمهٔ مورد نظر را پیدا نکردید،‏ لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.‏ ترجمه‌های دیگر به مرور اضافه می‌شوند.‏

 حذف ترجمهٔ کتاب مقدّس

اگر به ترجمه‌ای دیگر نیاز ندارید یا اگر بخواهید حافظهٔ دستگاه‌تان را خالی کنید،‏ می‌توانید آن ترجمه را حذف کنید.‏

روی قسمت کتاب مقدّس و سپس زبان‌ها بزنید تا لیست ترجمه‌های موجود ظاهر شود.‏ انگشت خود را روی ترجمه‌ای که می‌خواهید حذف کنید بکشید و دکمهٔ حذف را بزنید.‏

 به‌روز کردن ترجمهٔ کتاب مقدّس

گاهی یکی از ترجمه‌های دانلودشده به‌روزرسانی می‌شود.‏

روی ترجمه‌ای که به‌روز شده است،‏ عکس تازه کردن دیده می‌شود.‏ وقتی روی آن ترجمه بزنید،‏ پیامی برای به‌روز کردن آن ترجمه ظاهر می‌شود.‏ روی گزینهٔ دانلود بزنید تا آن به‌روز شود یا روی گزینهٔ بعداً بزنید تا ترجمهٔ موجود را تغییر ندهید.‏

این ویژگی‌ها در 1.4 JW Library در فوریهٔ ۲۰۱۵ درست شد که با سیستم عامل 6.0 iOS یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ آشنایی با اَپ iOS—JW Library آمده است،‏ رجوع کنید.‏