مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library برای دستگاه‌های اپل

JW Library برای دستگاه‌های اپل

اَپ JW Library‏،‏ یکی از اَپ‌های رسمی شاهدان یَهُوَه است.‏ برای مطالعهٔ کلام خدا،‏ این برنامه حاوی ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس،‏ کتاب‌ها و بروشورهای بسیار است.‏

 

 

در این بخش:‏

آشنایی با اَپ JW Library‏—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ استفاده از اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

دانلود و ساماندهی نشریات—‏در سیستم عامل iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ دانلود و ساماندهی نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

استفاده از سابقهٔ جستجو—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ استفاده از سابقهٔ جستجو در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن،‏ در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

رنگی یا هایلایت کردن متن—‏iOS

در اینجا می‌توانید دربارهٔ رنگی یا هایلایت کردن متن در اَپ JW Library در دستگاه‌های iOS بیاموزید.‏

سؤالات متداول​—‏JW Library (iOS)‏

پاسخ به سؤالات رایج در خصوص این اَپ.‏