مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

آشنایی با اَپ JW Library—اندروید

آشنایی با اَپ JW Library—اندروید

به اَپ JW Library خوش آمدید.‏ این اَپ برای مطالعهٔ کتاب مقدّس طراحی شده است.‏ با استفاده از لیست گزینه‌های اَپ می‌توانید به ویژگی‌های اصلی این برنامه دست یابید.‏ برای باز کردن لیست گزینه‌های اَپ،‏ انگشت خود را از لبهٔ چپ صفحهٔ نمایش به سمت راست بکشید یا روی دکمهٔ منو در سمت بالا و چپ صفحهٔ نمایش بزنید.‏

 کتاب مقدّس

در قسمت کتاب مقدّس می‌توانید ترجمه‌های گوناگون از کتاب مقدّس دانلود کنید.‏ روی یک کتاب و سپس روی شمارهٔ باب مورد نظر بزنید تا بتوانید آن ا بخوانید.‏ حین خواندن،‏ می‌توانید پاورقی‌ها،‏ آیات ارجاعی و ترجمه‌های دیگر را در قسمت مطالعه ببینید.‏

برای پیدا کردن آیه‌ای دیگر،‏ لیست گزینه‌های اَپ را باز کنید و روی کتاب مقدّس بزنید تا به لیست کتب کتاب مقدّس برگردید.‏

 نشریات

قسمت نشریات حاوی متن،‏ فایل‌های صوتی و تصویری به زبان‌های بسیار است.‏ روی یک نشریه و سپس روی یکی از مقالات آن بزنید تا بتوانید آن را بخوانید.‏ حین خواندن،‏ می‌توانید آیات را باز کنید.‏ روی آیه‌ای بزنید تا آن آیه در قسمت مطالعه ظاهر شود.‏ روی یک لینک در قسمت مطالعه بزنید تا آن آیه را در کتاب مقدّس بخوانید.‏

برای باز کردن نشریه‌ای دیگر،‏ لیست گزینه‌های اَپ را باز کنید و روی نشریات بزنید تا به لیست نشریات برگردید.‏

 آیهٔ روز

لیست گزینه‌های اَپ را باز کنید و روی آیهٔ روز بزنید تا آیهٔ آن روز را بخوانید.‏

 آنلاین

در لیست گزینه‌های اَپ،‏ قسمت آنلاین حاوی لینک سایت‌های رسمی ما می‌باشد.‏

 دانلود آخرین ویژگی‌ها

برای این که از آخرین ویژگی‌های اَپ JW Library برخوردار شوید،‏ این برنامه را به‌روز نگه دارید.‏

بهتر است که آخرین ورژن اندروید را داشته باشید.‏ برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید:‏ 4457705/https://support.google.com/nexus/answer‏.‏

همچنین می‌توانید طوری دستگاه خود را تنظیم کنید که به‌روزرسانی‌ها به طور اتوماتیک دانلود شود.‏ برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید:‏ 113412/https://support.google.com/googleplay/answer‏.‏