مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

استفاده از سابقهٔ جستجو—‏اندروید

استفاده از سابقهٔ جستجو—‏اندروید

اَپ JW Library لیستی از مقالات و باب‌های کتاب مقدّس را که قبلاً خوانده‌اید حفظ می‌کند.‏ این لیست،‏ سابقهٔ جستجو خوانده می‌شود.‏ برای مثال،‏ این ویژگی می‌تواند برای بازگشت به آیه‌ای که قبلاً خوانده‌اید،‏ مفید باشد.‏

برای استفاده از سابقهٔ جستجو،‏ دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:‏

 انتخاب از سابقهٔ جستجو

روی دکمهٔ سابقه بزنید تا لیستی از آیات و مقالاتی که اخیراً خوانده‌اید ظاهر شود.‏ سپس روی آیه یا مقاله‌ای در این لیست بزنید تا آن را باز کنید.‏

 حذف سابقهٔ جستجو

روی دکمهٔ سابقه بزنید تا لیست سابقهٔ جستجو ظاهر شود.‏ سپس دکمهٔ حذف را بزنید.‏

این ویژگی‌ها در 1.2 JW Library در مه ۲۰۱۴ درست شد که با سیستم عامل اندروید ۲٬۳ یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ آشنایی با اَپ JW Library—‏اندروید» آمده است،‏ رجوع کنید.‏