مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—‏اندروید

نحوهٔ جستجو در کتاب مقدّس یا نشریات—‏اندروید

در اَپ JW Library می‌توانید کلمه یا عبارتی در کتاب مقدّس یا نشریه‌ای بیابید.‏

برای جستجو،‏ دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید:‏

 جستجو در کتاب مقدّس

در ترجمه‌ای که می‌خوانید،‏ می‌توانید برای کلمه یا عبارتی جستجو کنید.‏

حین خواندن ترجمه،‏ دکمهٔ جستجو را بزنید و سپس کلمهٔ مورد نظر را تایپ کنید.‏ حینی که تایپ می‌کنید،‏ پیشنهاداتی ظاهر می‌شود.‏ روی یک پیشنهاد یا دکمهٔ اینتر در صفحه‌کلید بزنید تا نتایج آن ظاهر شود.‏

گزینهٔ رایج‌ترین آیات،‏ آیاتی را نشان می‌دهد که بیشتر از همه استفاده می‌شود.‏ کل آیات،‏ آیه‌ها را به ترتیب کتب کتاب مقدّس نشان می‌دهد.‏ مقالات،‏ نتایج جستجو را به ضمیمه‌های کتاب مقدّس محدود می‌سازد.‏

اگر چند کلمه را جستجو کردید،‏ قسمت تطبیق دقیق عبارت را تیک بزنید تا نتایج جستجو دقیقاً مطابق با عبارت تایپ‌شده ظاهر شود.‏

 جستجو در نشریه

در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ می‌توانید برای کلمه یا عبارتی جستجو کنید.‏

حین خواندن نشریه،‏ دکمهٔ جستجو را بزنید و سپس کلمهٔ مورد نظر را تایپ کنید.‏ حینی که تایپ می‌کنید،‏ پیشنهاداتی ظاهر می‌شود.‏ روی یک پیشنهاد یا دکمهٔ اینتر در صفحه‌کلید بزنید تا نتایج آن ظاهر شود.‏

اگر چند کلمه را جستجو کردید،‏ قسمت تطبیق دقیق عبارت را تیک بزنید تا نتایج جستجو دقیقاً مطابق با عبارت تایپ‌شده ظاهر شود.‏

 جستجو برای یک موضوع

اگر کتاب «بینش بر نوشته‌های مقدّس» را دانلود کردید،‏ می‌توانید در موضوعات آن جستجو کنید.‏ (‏این کتاب به فارسی موجود نیست.‏)‏ حین خواندن کتاب مقدّس یا نشریات،‏ این ویژگی در دسترس است.‏

روی دکمهٔ جستجو بزنید و سپس موضوع مورد نظر را تایپ کنید.‏ حینی که تایپ می‌کنید،‏ در لیست پیشنهادات موضوعاتی از کتاب بینش ظاهر می‌شود.‏ روی موضوعی بزنید که آن مقاله را باز کنید.‏

این ویژگی‌ها در 1.3.4 JW Library در اکتبر ۲۰۱۴ درست شد که با سیستم عامل اندروید ۲٬۳ یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ «آشنایی با اَپ JW Library‏—اندروید» آمده است،‏ رجوع کنید.‏