مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

JW Library

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—‏اندروید

دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس—‏اندروید

خواندن و مطالعهٔ کلام خدا،‏ یکی از ویژگی‌های اصلی اَپ JW Library است.‏

برای دانلود و ساماندهی ترجمه‌های کتاب مقدّس،‏ دستورالعمل زیر را دنبال کنید:‏

 دانلود کتاب مقدّس

برای آن که بتوانید ترجمه‌های گوناگون کتاب مقدّس را آفلاین بخوانید،‏ می‌توانید آن‌ها را دانلود کنید.‏

  • منوی گزینه‌های اَپ را باز کرده،‏ روی گزینهٔ کتاب مقدّس بزنید تا لیست ترجمه‌های موجود ظاهر شود.‏

  • روی دکمهٔ زبان‌ها بزنید تا لیستی از تمام ترجمه‌های موجود ظاهر شود.‏ ترجمه‌ها به زبان‌هایی که بیش از همه استفاده می‌کنید در بالای لیست قرار دارند.‏ همچنین می‌توانید با تایپ نام ترجمهٔ مورد نظر در آن لیست جستجو کنید.‏ برای مثال،‏ می‌توانید با تایپ int ترجمهٔ «کینگدام اینتِرلینیِر» انگلیسی را بیابید یا با تایپ port ترجمه‌های موجود پرتغالی را.‏

  • روی ترجمه‌هایی که هنوز دانلود نشده است،‏ عکس یک ابر دیده می‌شود.‏ برای دانلود روی یک ترجمه بزنید.‏ وقتی آن ترجمه در دستگاه‌تان نصب شد،‏ عکس آن ابر ناپدید می‌شود.‏ دوباره روی آن ترجمه بزنید تا آن را بخوانید.‏

اگر ترجمهٔ مورد نظر را پیدا نکردید،‏ لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید.‏ ترجمه‌های بیشتری به مرور اضافه می‌شود.‏

 حذف ترجمهٔ کتاب مقدّس

اگر به ترجمه‌ای دیگر نیاز ندارید یا اگر بخواهید حافظهٔ دستگاه‌تان را خالی کنید،‏ می‌توانید آن ترجمه را حذف کنید.‏

منوی گزینه‌های اَپ را باز کرده،‏ روی گزینهٔ کتاب مقدّس و سپس زبان‌ها بزنید تا لیست ترجمه‌های موجود ظاهر شود.‏ روی دکمهٔ بیشتر بزنید که کنار ترجمه‌ای دیده می‌شود که می‌خواهید حذف کنید.‏ سپس روی گزینهٔ حذف بزنید.‏

 به‌روز کردن ترجمهٔ کتاب مقدّس

گاهی یکی از ترجمه‌های دانلودشده به‌روزرسانی می‌شود.‏

روی ترجمه‌ای که به‌روز شده است،‏ عکس تازه کردن دیده می‌شود.‏ وقتی روی آن ترجمه بزنید،‏ پیامی برای به‌روز کردن آن ترجمه ظاهر می‌شود.‏ روی گزینهٔ دانلود بزنید تا ترجمه به‌روز شود یا روی گزینهٔ بعداً بزنید تا ترجمهٔ موجود را تغییر ندهید.‏

این ویژگی‌ها در 1.4 JW Library در فوریهٔ ۲۰۱۵ درست شد که با سیستم عامل اندروید ۲٬۳ یا ورژنی جدیدتر عمل می‌کند.‏ اگر این ویژگی‌ها را ندارید،‏ لطفاً به دستورالعمل «‏آخرین ویژگی‌ها‏» که در مقالهٔ آشنایی با اَپ JW Library—اندروید آمده است،‏ رجوع کنید.‏