به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

امکانات اَپ

امکانات اَپ
  • در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ انگشت خود را به سمت راست یا چاپ روی صفحهٔ نمایش بکشید تا به جای دیگر در آن نشریه بروید.‏

  • از محل‌یاب‌ها استفاده کنید تا بتوانید به آیه یا فصل مورد نظر برگردید.‏

  • از سابقهٔ جستجو استفاده کنید تا بتوانید به مطلبی که اخیراً خوانده‌اید برگردید.‏

  • در نشریه‌ای که می‌خوانید،‏ کلمه یا عبارت مورد نظر را جستجو کنید.‏

  • به نشریاتی که در جلسات بررسی می‌شود،‏ دسترسی داشته باشید.‏