مراجعه به متن

استفاده از اطلاعات شخصی—‏لیختِن‌اِشتاین

استفاده از اطلاعات شخصی—‏لیختِن‌اِشتاین

وقتی کسی مبشّر می‌شود،‏ رسماً به عنوان عضوی از سازمان جهانی شاهدان یَهُوَه شناخته می‌شود.‏ در واقع او با این کار به مسئولان جماعت محلّی شاهدان یَهُوَه،‏ شعبهٔ محلّی و دیگر سازمان‌های وابسته به شاهدان یَهُوَه اجازه داده است که مطابق با منافع قانونی سازمان از اطلاعات شخصی‌شان استفاده شود.‏ مبشّران برای شرکت در فعالیت‌های مذهبی و دریافت حمایت روحانی،‏ داوطلبانه اطلاعاتشان را در اختیار جماعت خود می‌گذارند (‏رجوع به کتاب «سازمان‌یافته برای به انجام رساندن ارادهٔ یَهُوَه»)‏.‏—‏۱پِطرُس ۵:‏۲‏.‏

ممکن است که مبشّران حین شرکت در فعالیت‌های ویژه،‏ اطلاعاتی دیگر در اختیار شاهدان یَهُوَه بگذارند.‏ این اطلاعات شامل نام،‏ تاریخ تولّد،‏ جنسیت،‏ تاریخ تعمید،‏ آدرس پستی،‏ شمارهٔ تلفن یا هر گونه اطلاعات دیگر می‌شود که به وضعیت روحانی،‏ میزان فعالیت خدمت موعظه یا وظیفه‌شان در میان شاهدان یَهُوَه مربوط می‌گردد.‏ این اطلاعات شامل عقاید مذهبی آن شخص و شاید نکاتی حساس نیز باشد.‏ از این اطلاعات شخصی در گردآوری،‏ به ثبت رساندن،‏ مرتب‌سازی،‏ ذخیرهٔ آن و کارهایی از این قبیل استفاده می‌شود.‏

عنوان قانون حفظ امنیت داده‌ها در این کشور چنین است:‏

(‏DSG)‏ Data Protection Act

مطابق با این قانون،‏ برای حفظ امنیت داده‌ها،‏ مبشّران به شاهدان یَهُوَه اجازه می‌دهند که از اطلاعات شخصی‌شان در راه اهداف مذهبی استفاده شود؛‏ اهدافی که ممکن است شامل موارد زیر شود:‏

  • شرکت در جلسات جماعت محلّی شاهدان یَهُوَه،‏ فعالیتی داوطلبانه و یا هر نوع پروژه.‏

  • شرکت داوطلبانه در جلسه،‏ مجمع یا کنگره‌ای که برای آموزش شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان پخش و ضبط می‌شود.‏

  • انجام وظایف یا ایفای نقشی دیگر در جماعت؛‏ کاری که شاید باعث شود نام و وظیفهٔ مبشّر بر روی تختهٔ اعلانات سالن جماعت شاهدان یَهُوَه نصب شود.‏

  • به‌روزرسانی «کارت مبشّر.‏»‏

  • کار شبانی پیران جماعت.‏—‏اعمال ۲۰:‏۲۸؛‏ یعقوب ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

  • نگاه داشتن اطلاعات تماس اضطراری تا در صورت بروز حادثه یا فجایع طبیعی با شخص تماس برقرار شود.‏

اطلاعات شخصی برای مدتی نامعین و تا زمانی که طبق موارد فوق یا از لحاظ قانونی ضروری باشد،‏ حفظ خواهد شد.‏ اگر مبشّری نخواهد فرم «موافقتنامهٔ استفاده از اطلاعات شخصی» را امضا کند،‏ سازمان شاهدان یَهُوَه نمی‌تواند شایستگی او را برای ایفای نقش‌هایی خاص در جماعت یا انجام برخی از فعالیت‌ها ارزیابی کند.‏

در صورت لزوم،‏ ارسال اطلاعات شخصی به هر یک از سازمان‌های وابسته به شاهدان یَهُوَه مجاز است.‏ مبشّران درک می‌کنند که برخی از نهادها و سازمان‌های وابسته به شاهدان یَهُوَه در کشورهایی قرار دارند که قوانینی متفاوت در خصوص حفظ امنیت داده‌ها دارند.‏ با این حال،‏ مبشّران می‌دانند که دریافت‌کنندهٔ اطلاعاتشان (‏شاید یکی از نهادها واقع در مرکز جهانی شاهدان یَهُوَه در ایالات متحدهٔ آمریکا‏)‏ هنگام استفاده از آن،‏ مقرّرات ذکرشده در «خطّ‌مشی بین‌المللی شاهدان یَهُوَه برای حفظ امنیت داده‌ها» را رعایت می‌کند.‏

مبشّران حق دارند که برای دسترسی،‏ حذف،‏ مسدود و اصلاح اطلاعاتشان اقدام کنند.‏ مبشّران می‌توانند در هر زمان رضایت خود را در خصوص استفاده از اطلاعات شخصی پس گیرند.‏ در این صورت،‏ شاهدان یَهُوَه حق دارند بدون کسب رضایت آنان همچنان از پاره‌ای از اطلاعات شخص‌شان استفاده کنند،‏ به شرطی که با قانون حفظ امنیت داده‌ها و قوانین مربوط به کنترل و به‌روزرسانی اطلاعات اعضای جهانی سازمان شاهدان یَهُوَه تناقضی نداشته باشد.‏ مبشّران از حق شکایت در خصوص حفظ امنیت داده‌ها در کشور خود آگاهند.‏

شاهدان یَهُوَه مطابق با قانون حفظ امنیت داده‌ها اقدامات فنی لازم را برای حفظ این داده‌ها به عمل آورده‌اند.‏ مبشّران آگاهی دارند که فقط افراد معدودی برای این منظور به اطلاعاتشان دسترسی دارند.‏

اگر در این رابطه سؤالی دارید،‏ لطفاً از طریق ایمیل زیر با مسئول حفظ امنیت داده‌ها تماس گیرید:‏

به صفحهٔ «‏نحوهٔ تماس در مورد امنیت داده‌ها‏» مراجعه شود.‏

مبشّران آگاهی دارند که می‌توانند به یاری صفحهٔ «‏نحوهٔ تماس در مورد امنیت داده‌ها‏» با مسئول حفظ امنیت داده‌ها در کشور خود یا با نمایندهٔ او تماس گیرند.‏

به سبب ایجاد تغییرات در فعالیت‌های مذهبی ما،‏ قوانین کشور یا پیشرفت‌های تکنولوژی ممکن است نحوهٔ به‌کارگیری اطلاعات شخصی نیز تغییر کند.‏ اگر لازم باشد که تغییری در این صفحه ایجاد شود،‏ این تغییر در این صفحه گذاشته می‌شود تا مبشّران همواره از اطلاعات جمع‌آوری‌شده و نحوهٔ استفاده از آن آگاه باشند.‏ برای مشاهدهٔ این تغییرات،‏ مرتباً به این صفحه مراجعه کنید.‏