مراجعه به متن

اخبار شاهدان یَهُوَه

اخبار مربوط به شاهدان یَهُوَه را به صورت آنلاین بخوانید.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۳

ببینید چطور یَهُوَه به ترتیبات ویژه‌ای که برای پخش سخنرانی ویژه و مراسم یادبود داده شده بود برکت داد.‏