مراجعه به متن

پلیس محلّی و مأموران امنیتی به خانهٔ یکی از هم‌ایمانانمان در نیژنی نووگورود یورش می‌برند (‏سال ۲۰۱۹)‏

۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰
روسیه

مأموران روسیه به تعداد زیادی از خانه‌های هم‌ایمانانمان یورش بردند

مأموران روسیه به تعداد زیادی از خانه‌های هم‌ایمانانمان یورش بردند

طبق یک گزارش خبری در روز ۱۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۰،‏ مأموران مسلّح به ۱۱۰ خانهٔ هم‌ایمانانمان در منطقهٔ وارونِژ یورش بردند.‏ از سال ۲۰۱۷ این تعداد یورش به خانه‌های شاهدان یَهُوَه طی یک روز بی‌سابقه بوده است.‏ دو نفر از برادرانمان به نام‌های الِکسندر بوکوف و دیمیتری کاتیاروف که از دادن رمز تلفن‌های همراه‌شان به مأموران امتناع کردند،‏ مورد ضرب‌وشتم و اهانت قرار گرفتند.‏

دادگاه محلّی لنینسکی وارونِژ دستور این یورش گسترده را داده بود.‏ مأموران در حداقل هفت شهر،‏ شهرک و روستا به خانه‌ها یورش بردند و چند نفر از هم‌ایمانانمان را برای بازجویی به دفتر کمیتهٔ تحقیق بردند.‏

روز بعد،‏ ۱۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰،‏ دادگاه محلّی لنینسکی حکم بازداشت ده نفر از هم‌ایمانانمان را تا زمان محاکمه‌شان یعنی ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ صادر کرد:‏ الکسی انتیوخین ۴۴ ساله،‏ سرگی بایوف ۴۷ ساله،‏ اییوری گالکا ۴۴ ساله،‏ والری گورسکی ۵۶ ساله،‏ ویتالی نِروش۴۱ ساله،‏ ستِپَن پنکراتوف ۲۴ ساله،‏ ایگور پوپوف ۵۴ ساله،‏ اِوجِنی سوکولوف ۴۴ ساله،‏ میخایل وِسِلوف ۵۱ ساله و اناتولی یَگوپوف ۵۱ ساله.‏

در حالی که گزارش رسمی در مورد یورش به ۱۱۰ خانه بود،‏ تا به حال توانسته‌ایم فقط با ۱۰۰ خانوادهٔ شاهد یَهُوَه تأیید کنیم که به خانه‌هایشان یورش برده شده است.‏ این رقم ممکن است بیش از این باشد زیرا تلفن‌ها و کامپیوترهای برادران و خواهران ضبط شده است و ما نمی‌توانیم با همهٔ آن‌ها تماس بگیریم.‏

پیش از این،‏ بالاترین تعداد خانه‌هایی که در یک روز مورد تفتیش قرار گرفت به ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۰ برمی‌گردد،‏ زمانی که به ۵۰ خانهٔ شاهدان در منطقهٔ ترَنسبایکَل یورش برده شد.‏ بعد از صادر شدن حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۱۷،‏ بیش از ۱۰۰۰ خانهٔ برادرانمان مورد حمله مأموران قرار گرفته است.‏

با در نظر داشتن پیشگویی‌های کتاب مقدّس باعث تعجبمان نیست که برادران و خواهرانمان در روسیه و کشورهای دیگر با آزمایش‌های بسیار سختی روبرو هستند.‏ ما همچنان به دعا برای هم‌ایمانانمان ادامه می‌دهیم و مطمئن هستیم که یَهُوَه روح مقدّسش را به آن‌ها می‌بخشد تا وفاداری‌شان را حفظ کنند.‏—‏۱پِطرُس ۴:‏۱۲-‏۱۴،‏ ۱۹‏.‏