مراجعه به متن

۲۷ اوت ۲۰۲۱
اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۷

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۷

عضوی از هیئت اداره‌کننده در مورد فعالیت‌های سازمان گزارشی ارائه می‌دهد و ما را تشویق می‌کند تا اتحادمان را حفظ کنیم.‏