مراجعه به متن

۲۱ مه ۲۰۲۱
اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۴

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۴

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده توضیح می‌دهد که چگونه قوم یَهُوَه «با پیروزی کامل» از سختی‌ها بیرون می‌آید.‏ همچنین تجربه‌هایی تشویق‌کننده خواهیم دید.‏