مراجعه به متن

۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۱
اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۱

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۱

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده تجربه‌های تشویق‌کننده‌ای را بیان می‌کند که نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌های این دوران،‏ یَهُوَه تلاش‌های غیورانهٔ خادمانش را در خدمت موعظه برکت می‌دهد.‏