اخبار جهانی

۱ اکتبر ۲۰۲۱

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

عضوی از هیئت اداره‌کننده در مورد فجایع طبیعی اخیر گزارش می‌دهد و آیهٔ سال ۲۰۲۲ را اعلام می‌کند.‏

۲۷ اوت ۲۰۲۱

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۷

عضوی از هیئت اداره‌کننده ما را تشویق می‌کند تا اتحادمان را حفظ کنیم

۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۱

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده سالمندان را تشویق می‌کند و گزارشی در مورد پروژه‌های ساختمان‌سازی ارائه می‌دهد.‏