مراجعه به متن

اخبار شاهدان یَهُوَه

اخبار مربوط به شاهدان یَهُوَه را به صورت آنلاین بخوانید.‏

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده سالمندان را تشویق می‌کند و گزارشی در مورد پروژه‌های ساختمان‌سازی ارائه می‌دهد.‏

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده سالمندان را تشویق می‌کند و گزارشی در مورد پروژه‌های ساختمان‌سازی ارائه می‌دهد.‏

مخصوص خبرنگاران

جدیدترین اخبار و گزارشات مربوط به شاهدان یَهُوَه از وب‌سایت رسمی‌شان JW.ORG

تحوّلات حقوقی

مسائل مربوط به حقوق بشر و تحوّلات حقوقی در ارتباط با شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۵

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده آیات و تجربه‌های تشویق‌کننده تعریف می‌کند که برای خانواده‌ها مفید است.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۴

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده اخبار و تجربه‌های تشویق‌کننده تعریف می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه یَهُوَه کمک می‌کند تا «با پیروزی کامل» از سختی‌ها بیرون بیاییم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۳

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده نشان می‌دهد که چطور یَهُوَه کار موعظه را در این دوران همه‌گیری کرونا برکت می‌دهد.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۲

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده در مورد فعالیت دفتر شعبه‌ها و برکات برادران و خواهران آنجا گزارش می‌دهد.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۱

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده تجربه‌های تشویق‌کننده‌ای را بیان می‌کند که پیشرفت خدمت موعظه در این دوران را نشان می‌دهد.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏ شمارهٔ ۹

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده توضیح می‌دهد که چرا باید همواره مراقب باشیم و خودمان و دیگران را از خطر ویروس کرونا دور نگه داریم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده توضیح می‌دهد که چگونه پیشگویی‌های کتاب مقدّس به ما کمک می‌کند تا با دوران همه‌گیری کرونا کنار آییم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۷

عضوی از هیئت اداره‌کننده نشان می‌دهد که جوانان چگونه می‌توانند با مشکلات ناشی از این بحران همه‌گیر کنار بیایند.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده توضیح می‌دهد که چگونه با وجود شیوع کرونا،‏ غذای روحانی همچنان فراهم می‌شود.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۰:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۵

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده در مورد راه‌هایی صحبت می‌کند که یَهُوَه طی این دوران بحرانی لطف و توجه خود را به قومش نشان داده است.‏