مراجعه به متن

اخبار شاهدان یَهُوَه

اخبار مربوط به شاهدان یَهُوَه را به صورت آنلاین بخوانید.‏

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده اخبار جدید و آیه سال ۲۰۲۳ را اعلام می‌کند.‏

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۶

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده اخبار جدید و آیه سال ۲۰۲۳ را اعلام می‌کند.‏

مخصوص خبرنگاران

جدیدترین اخبار و گزارشات مربوط به شاهدان یَهُوَه از وب‌سایت رسمی‌شان JW.ORG

تحوّلات حقوقی

مسائل مربوط به حقوق بشر و تحوّلات حقوقی در ارتباط با شاهدان یَهُوَه در سراسر جهان

اخبار جهانی

۲۰۲۳:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۲

عضوی از هیئت اداره‌کننده اخباری در مورد وضعیت هم‌ایمانانمان در ترکیه ارائه می‌دهد و با دو نفر مصاحبه‌ای تشویق‌کننده انجام می‌دهد.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

عضوی از هیئت اداره‌کننده ما را تشویق می‌کند تا همگام با ارابهٔ یَهُوَه پیش رویم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۷

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده یادآوری می‌کند که برای رویارویی با خطر آماده باشیم تا بتوانیم سریع وارد عمل شویم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۵

عضوی از هیئت اداره‌کننده نشان می‌دهد که چه چیزی به برادران و خواهرانمان در شوروی سابق کمک کرد تا آزار و اذیت‌ها را تحمّل کنند،‏ همین طور نشان می‌دهد که می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که یَهُوَه از ما حمایت می‌کند.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۴

یکی از اعضای هیئت اداره‌کننده ما را تشویق می‌کند تا مانند هم‌ایمانانمان در اروپای شرقی با شادی و وفاداری سختی‌ها را تحمّل کنیم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۳

عضوی از هیئت اداره‌کننده با مرور چند نکته به ما کمک می‌کند تا با اضطراب ناشی از جنگ در اروپای شرقی مقابله کنیم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۲:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۱

عضوی از هیئت اداره‌کننده ما را تشویق می‌کند تا از لحاظ روحانی بیدار بمانیم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۱۰

عضوی از هیئت اداره‌کننده خبرهایی در مورد بیماری همه‌گیر کرونا می‌دهد و نشان می‌دهد که چطور می‌توانیم به بهترین شکل از وقتمان استفاده کنیم.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۹

عضوی از هیئت اداره‌کننده سخنرانی تشویق‌کننده‌ای می‌دهد و نتایج مثبت طرح آزمایشی جلسات حضوری را اعلام می‌کند.‏

اخبار جهانی

۲۰۲۱:‏ گزارشی از هیئت اداره‌کننده—‏شمارهٔ ۸

عضوی از هیئت اداره‌کننده در مورد فجایع طبیعی اخیر گزارش می‌دهد و آیهٔ سال ۲۰۲۲ را اعلام می‌کند.‏