مراجعه به متن

مخصوص خبرنگاران

این قسمت شامل اطلاعات رسمی در مورد شاهدان یَهُوَه برای رسانه‌ها می‌باشد.‏ به این شکل،‏ در موردفعالیت‌های ما گزارشات دقیقی اطلاع‌رسانی می‌شود.‏