مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

فعالیت‌های تصویری

از این فعالیت‌های تصویری در مطالعهٔ خانوادگی‌تان بهره گیرید.‏ هر فعالیت را دانلود و چاپ کنید.‏ از فرزندانتان خود بخواهید که تصاویر را رنگ کنند یا آن را با وصل کردن نقطه‌ها کامل کنند و سپس به سؤالات داده‌شده پاسخ دهند.‏