به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

فعالیت‌های آموزشی برای بچه‌ها

فعالیت‌های آموزشی

این سرود را در مورد شجاعت بخوان

یادگیری این سرود به تو کمک می‌کند،‏ شجاع باشی.‏