مراجعه به متن

فرزندانتان را آموزش دهید

این داستان‌های کتاب مقدّس به زبانی ساده بیان شده است تا والدین بتوانند داستان را با فرزندانشان بخوانند و درس‌هایی باارزش به آنان بیاموزند.‏