به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

شعرهای آموزنده از کتاب مقدّس

با استفاده از این شعرهای آموزنده که برای کودکان ۳ سال و پایین‌تر تنظیم شده است،‏ تعالیم کتاب مقدّس را به فرزندتان بیاموزید.‏