مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

شعرهای آموزنده از کتاب مقدّس

با استفاده از این شعرهای آموزنده که برای کودکان ۳ سال و پایین‌تر تنظیم شده است،‏ تعالیم کتاب مقدّس را به فرزندتان بیاموزید.‏