مراجعه به متن

کارت‌هایی از شخصیت‌های کتاب مقدّس

رِئوبین

این کارت شخصیت‌های کتاب مقدّس را دانلود کن و در مورد رِئوبین بزرگ‌ترین پسر یعقوب بیاموز.‏ این کارت را چاپ کن،‏ قیچی کن،‏ تا کن،‏ و در جایی نگه دار.‏