به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

انیمیشن‌های دلنشین برای کودکان

شاهدان یَهُوَه کارتون‌های آموزشی تهیه می‌کنند تا کودکان بتوانند اصول کتاب مقدّس را به کار بگیرند.‏ این کارتون‌ها چگونه درست می‌شوند و نظر کودکان در مورد آن‌ها چیست؟‏