شاهدان یَهُوَه کارتون‌های آموزشی تهیه می‌کنند تا کودکان بتوانند اصول کتاب مقدّس را به کار بگیرند.‏ این کارتون‌ها چگونه درست می‌شوند و نظر کودکان در مورد آن‌ها چیست؟‏