به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

درس ۲:‏ از یَهُوَه اطاعت کن

آیا مهم است که با چه اسباب‌بازی‌ای بازی می‌کنیم؟‏ ببینیم سینا که دوست یَهُوَه می‌شود،‏ چطور جواب می‌دهد.‏