به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

درس ۱۳:‏ یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

آیا تا به حال ترسیده‌ای که دربارهٔ یَهُوَه صحبت کنی؟‏ یَهُوَه چطور می‌تواند به تو کمک کند تا شجاع باشی؟‏