مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۱۳:‏ یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

درس ۱۳:‏ یَهُوَه به تو شجاعت می‌بخشد

آیا تا به حال ترسیده‌ای که دربارهٔ یَهُوَه صحبت کنی؟‏ یَهُوَه چطور می‌تواند به تو کمک کند تا شجاع باشی؟‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

یَهُوَه چگونه به تو کمک می‌کند که شجاع باشی؟‏

یَهُوَه به تو مثل دختر اسرائیلی شجاعت می‌بخشد.‏