به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

پیامی برای خانوادهٔ شما

آنتونی موریس از هیئت اداره‌کننده این سری کارتون‌ها را به عنوان ابزاری دیگر معرفی می‌کند تا والدین بتوانند با کمک آن به فرزندان خود تعلیم دهند.‏