مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۳۰:‏ پایداری با وجود مرگ عزیزی

درس ۳۰:‏ پایداری با وجود مرگ عزیزی

هنگام مرگ عزیزی،‏ چه کار می‌توانیم بکنیم؟‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

پایداری با وجود مرگ عزیزانمان

وقتی عزیزی را از دست می‌دهیم،‏ چگونه می‌توانیم شادی خود را حفظ کنیم؟‏